Karta över Brunnsviken

Lucka 5
Västra Hamnen
‍5 km

Denna runda går utmed vattnet till Ribersborgs och sedan tillbaka genom Västra hamnen, förbi bland annat Turning torso, Varvsparken och Scaniabadet.

Instruktioner

Starta på Scaniaplatsen bild 1 och ta dig sedan söderut på Sundspromenden med vattnet på din högra sida. Följ gångbanan över första bron vid Turbinhamnen bild 2, sedan första höger och sedan första vänster efter nästa gångbro.

Följ Ribersborgsstigen fram till parkeringarna och Västra Varvsgatan, ta vänster bild 3 och följ Västra Varvsgatan. Ta vänster in på Propellergatan bild 4 och sedan höger in på gång- och cykelbanan bild 5. Följ denna förbi Turning Torso och sedan direkt höger efter byggnaden. Sväng vänster och följ Västra Varvsgatan igen och ta sedan höger in på på Flaggskeppsgatan.

Sväng höger i slutet av Varvsparken bild 6 och sedan vänster för att följa Lilla Varvsgatan bild 7. Ta vänster på Östra Varvsgatan och följ denna rakt fram tills vägen övergår till Scaniastigen bild 8 och följ denna utmed vattnet tills du kommer tillbaka till Scaniaplatsen och är i mål!