Tack så mycket!

Dini rapportering är nu genomförd. OBS! Vi skickar inte ut något separat bekräftelse-mail. Om du köpt t-shirt levereras den via posten inom 3 veckor. Resultatlista publiceras på hemsidan i slutet av september.

Ladda ned din digitala pokal här: GuldSilverBrons

Med vänliga hälsningar,
malmofive.se